Hoe onze feestdagen eruit komen te zien is nog niet duidelijk, maar wel dat deze naar alle waarschijnlijkheid thuis in eigen kring zal worden gevierd. Tijd om inwoners van Altena erop te wijzen dat zij voor hun inkopen nog steeds meer dan welkom zijn bij lokale ondernemers, met inachtneming van de regels uiteraard.

Hoe we dat doen?

Lokaal ondernemerschap letterlijk zichtbaar maken! Ondernemershuis Altena, Kontakt Media Partners en Koop Lokaal Altena hebben samen een mooie poster gemaakt die gebruikt kan worden in jouw zaak. Je hebt hem misschien al wel paginagroot voorbij zien komen in de krant van afgelopen week? Natuurlijk kun je de poster ook gebruiken op jouw website en in social media.

Vergeet je dan niet om de #kooplokaalaltena te gebruiken?

Download de poster hieronder. Stuur je deze e-mail door naar alle ondernemers uit je netwerk? Alvast bedankt!

https://ondernemershuisaltena.us10.list-manage.com/track/click?u=03ba110b2d0cfd49ac9f7901e&id=4531cf64c7&e=a0bdfc601f

Weesloyaal.Kooplokaal 1