Afgelopen maandag kwamen de besturen van verschillende ondernemersverenigingen uit Altena bij elkaar om te brainstormen over de invulling van de thema’s van Ondernemershuis Altena.
De brainstormsessie werd georganiseerd op initiatief van Bedrijvenkring Altena en Gemeente Altena.
Na afloop waren alle deelnemers enthousiast over de besproken onderwerpen en de weg die er met het Ondernemershuis wordt ingeslagen!

Doel Ondernemershuis Altena
Door on -en offline samen te werken aan verschillende thema’s, hebben we als ondernemers in de nieuwe gemeente Altena meer slagkracht om deze te adresseren bij gemeente of andere instanties. Het Ondernemershuis fungeert dan als gezamenlijk spreekbuis. 

Thema’s
Op het online platform worden de kamers gevuld met thema’s als duurzaamheid, bereikbaarheid & mobiliteit, promotie en arbeidsmarkt.
Offline gaan we met elkaar en de gemeente in gesprek over thema’s als huisvesting van arbeidsmigranten, het proces van vergunningen en de energietransitie.
Vanuit de verschillende verenigingen sluiten bestuurders aan in het overleg om het Ondernemershuis vorm te geven.

Planning
Als alles volgens planning verloopt dan wordt het online platform van het Ondernemershuis eind dit jaar gelanceerd. Op weg daar naartoe gaan we over de verschillende andere thema’s al met elkaar in gesprek.

Wil je meer weten over het Ondernemershuis Altena? Of meedenken bij een van de thema’s?
Laat het ons dan weten via info@bka-altena.nl.