Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ook in 2021 kun je als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. Je kunt subsidie aanvragen voor werknemers in Nederland en Caribisch Nederland. In 2021 is 6 miljoen euro éxtra beschikbaar, waarmee het totaalbedrag 8,8 miljoen euro is.

De eerste aanvraagronde voor 2021 is gesloten, maar speciaal voor werkgevers komt er een extra ronde. Hiervoor is nog ruim 2 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan van 1 tot en met 30 juni 2021. 

Heb je in 2021 al subsidie van Tel mee met Taal (toegezegd) gekregen? Dan kun je deze ronde niet opnieuw een aanvraag indienen. Volgend jaar (2022) kun je wel weer subsidie aanvragen.

Andere partijen

Naast werkgevers kunnen ook organisaties zoals scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties subsidie aanvragen voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid. Bijvoorbeeld voor ouders of experimenten.

Voordelen

Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en/ of digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen, niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Ook krijgen werknemers doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een taalcursus op de werkvloer merken dat medewerkers efficiënter en effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie.

Kijk voor het indienen van een aanvraag of voor meer informatie op https://www.telmeemettaal.nl/subsidie.