TOZO 5

Tozo

TONK-uitkering

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor huishoudens, dus ook voor ondernemers. Bieden andere regelingen of uitkeringen, zoals TOZO, je te weinig steun? Dan kun je TONK aanvragen. Ook de TONK-regeling is verlengd tot 1 oktober 2021.

Het college van Altena heeft onlangs besloten om de TONK met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 te verruimen. De veranderingen betreffen:

  • De TONK-uitkering geldt voor de periode januari 2021 tot en met 30 september 2021 (was juni);
  • De TONK-uitkering kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2021 (was juli);
  • Het netto gezinsinkomen moet in januari 2021 ten minste 15% (was 25%) minder zijn dan in januari 2020. Dit moet door de coronamaatregelen komen;
  • Het vermogen telt niet meer mee bij de TONK (je mocht niet meer vermogen hebben dan het vrij te laten bescheiden vermogen). Bewijsstukken van het vermogen hoeven dan ook niet meer ingeleverd te worden;
  • De hoogte van de bijdrage is eenmalig € 1.000,- (was € 625,-) of € 1.900,- (was € 1.250,-). Welke bedrag je kunt krijgen hangt af van het percentage van je inkomen dat je aan woonlasten besteed.

Website Altena

De informatie in deze kennisgeving is basaal. Voor nadere informatie verwijzen wij u voor: