Bijgevoegd treft u Leaflets van Perspectief op Werk voor werkgevers van het Werkgevers Service Punt West Brabant (WSP).

WSP_Leaflet_Werkgever_DetailHoreca_Digitaal_copy_copy.pdf

WSP_Leaflet_Werkgever_Groen_Digitaal.pdf

WSP_Leaflet_Werkgever_Schoonmaak_Digitaal.pdf

WSP_Leaflet_Werkgever_Techniek_Digitaal.pdf

Zoals u in de leaflets kunt zien is er concreet gemaakt wat ‘Perspectief op Werk West-Brabant’ voor werkgevers kan betekenen. Dit is onderverdeeld in activiteiten voor 4 verschillende sectoren:

  • Detailhandel & Horeca
  • Groen
  • Schoonmaak & Zorg
  • Techniek & Logistiek

Vanuit Perspectief op Werk kijken ze vanuit het WSP West-Brabant op welke wijze ze werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt wel kunnen plaatsen op een reguliere arbeidsplaats. Niet vanuit een vacature en CV, maar vanuit een gerichte match, opleiding en begeleiding tussen een werkgever en werkzoekende. Dit doen ze vanuit een regionale samenwerking binnen het WSP en in volledige samenwerking met de betrokken werkgevers.

We realiseren ons dat de werkgevers vanuit Detailhandel&Horeca in deze tijden met andere zaken bezig zijn. Echter zien we ook dat er nog steeds werkgevers zijn met een vraag naar nieuwe arbeidskrachten en die ook anders willen kijken naar de invulling hiervan (zoals sociaal ondernemerschap). Er doen al 64 werkgevers uit West-Brabant mee! 

Mochten er dus bedrijven in Altena zijn met een tekort aan arbeidskrachten? Willen zij een kans bieden aan mensen die graag willen en kunnen werken, maar wellicht niet passen binnen de eisen van een vacature? Dan kan deze flyer van Perspectief op Werk wellicht een oplossing bieden. 

Uiteraard kunnen werkgevers sowieso bij het WSP West-Brabant terecht voor alle vraagstukken rondom de werving van arbeidskrachten. Ze zijn bijvoorbeeld nu ook bezig om in samenwerking met Randstad werkgevers te ondersteunen in de vorm van een mobiliteitscentrum: https://wspwestbrabant.nl/mobiliteitscentrum/. Het Mobiliteitscentrum verbindt werkgevers aan elkaar om de vraag naar en het aanbod van werk op elkaar af te stemmen.