Nieuwsarchief

Sociale media klein

Het kan een geintje zijn of een ondoordachte zet. Hoe onschuldig soms bedoeld, een post op sociale media kan verstrekkende gevolgen hebben.

Veel werknemers lijken zich weinig bewust van de negatieve consequenties die hun uitlatingen met zich mee kunnen brengen. Meer dan eens leidt een uitlating op sociale media tot een ontslag met alle nare gevolgen van dien. Zo ook voor een werkneemster, laat ik haar Laura noemen, die zich op Facebook negatief had uitgelaten over haar werkgever.

Lees verder op: https://www.bvd-advocaten.nl/blogs/ontslagen-om-asociaal-mediagebruik