Over deze enquête
Deze enquête wordt uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap* en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Adviesbureau KplusV voert dit onderzoek uit.

Ondernemers die een hulpvraag hebben - bijvoorbeeld op het gebied van financiering, verduurzaming, bedrijfsvoering of zwaar weer - kunnen bij veel verschillende websites, loketten en organisaties terecht. Wij zijn benieuwd wat u van deze dienstverlening vindt en wat uw ervaringen zijn. De vragen van de enquête gaan over uw hulpvraag en de informatie en het advies dat u gedurende uw zoektocht naar een antwoord hebt gekregen.

Met het onderzoek wordt dienstverlening aan ondernemers verbeterd, zodat ondernemingen in deze economisch moeilijke tijden én de toekomst zo goed mogelijk ondersteund worden. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten.  

Invullen kan via deze link.

Voor wie?
Het onderzoek richt zich op MKB bedrijven (tot maximaal 250 medewerkers of een maximale jaaromzet van €50 miljoen) en zzp'ers die in collectieve verbanden samenwerken. 

Privacy
De antwoorden die u in dit onderzoek geeft worden volstrekt anoniem behandeld. Antwoorden zijn alleen inzichtelijk voor de onderzoekers. De antwoorden worden alleen voor de doeleinden van dit onderzoek gebruikt en na het onderzoek verwijderd. De resultaten van het onderzoek zijn op geen enkele wijze terug te leiden naar individuele bedrijven of personen.

Aan het eind van de enquête vragen we u de bedrijfsnaam van uw onderneming in te vullen. Dit doen we om te voorkomen dat er dubbellingen ontstaan (bijvoorbeeld wanneer twee medewerkers zonder het van elkaar te weten dezelfde enquête invullen). Deze gegevens worden op geen enkele andere wijze gebruikt en niet met het Comité, EZK of derden gedeeld.