Beste mensen,

Wij zijn dit jaar over de drempel van de “twenties” van deze eeuw gegaan.
Het begin van een decennium dat in het teken zal staan van een aantal grote transformaties zoals:

  • Het vormgeven van de energietransitie
  • De klimaatadaptatie
  • De landbouwtransities.

Bij nieuwe investeringen zal duurzaamheid in het licht van deze transformaties een belangrijke afweging gaan krijgen.
In september 2018 heeft de St. Altena Kennispoort het kennisevent van ‘Foodprint naar Footprint’ georganiseerd. Daaruit is het manifest ‘de Kracht van Altena’ voort gekomen en in december aangeboden aan provincie, ministerie en de waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente Altena.
Waar weer mooie vervolgacties vanuit het  bedrijfsleven en kennisinstellingen, gefaciliteerd door de overheid, zijn voortgekomen.
Om elkaar te blijven inspireren en uit te dagen heeft Altena Kennispoort een middag vol inspiratie georganiseerd en wel op donderdag 16 april a.s. in Boxtel. Onze voorzitter Fons Naterop is daar in 2019 waarnemend burgemeester geweest.

Het volgende programma hebben we in gedachten.
Om 12.00 uur starten we bij de Kleine Aarde in Boxtel. Vanouds een bekend ecopark waaraan nu nieuwe impulsen worden gegeven o.a. met een circulair appartementencomplex, waaraan Altenees Johan Koekoek als adviseur is verbonden,  en een kennis- en expertisecentrum op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie.
Rond 13.30 uur gaan we naar de Vion Food Group, een internationaal vleesverwerkingsbedrijf waar we een rondleiding krijgen. Ook hier is een Altenees actief in de persoon van Theo Koekoek als voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Tot slot gaan we tegen 16.00 uur naar de Heerenboeren, een corporatie met ongeveer 185 leden die op een duurzame manier voedsel produceren op “hun eigen boerderij”.
Na deze inspiratiesessies eindigen we met een afsluitend vegetarisch lokaal geproduceerd etentje bij de Koppelpaarden.

Graag nodigen wij u uit voor deze inspiratiesessies bij de “buren” in NO Brabant en blokkeer die middag alvast in uw agenda.
En geef u op via info@stichting-altena-kennispoort.nl  

Hartelijke groet,
Voorzitter Altena Kennispoort

Fons Naterop