Ondernemers, verenigingen en organisaties kunnen nog tot 31 december 2021 een aanvraag indienen voor het Stimuleringsfonds. Voor activiteiten die gericht zijn op het opnieuw opstarten na corona, betaalt de gemeente de helft tot een maximum van € 1.500,-. Sinds de opening in juni 2021 heeft de gemeente een aantal aanvragen ontvangen, maar er is nog budget beschikbaar.


Gemeente Altena wil ondernemers ondersteunen

Door de coronacrisis hebben veel ondernemers, bedrijven en organisaties hun reserves moeten aanspreken. De versoepelingen vanaf 28 april 2021 gaven de samenleving en economie weer wat ruimte om activiteiten opnieuw op te starten. De gemeente Altena wil ondernemers, verenigingen en organisaties daar graag bij ondersteunen met een bijdrage vanuit het Stimuleringsfonds.


Wat is het Stimuleringsfonds?

Het Stimuleringsfonds is een tijdelijke subsidieregeling die per juni 2021 geopend is ter grootte van €100.000,-. Ondernemers, bedrijven en organisaties die geraakt zijn door corona en hun activiteiten weer opstarten kunnen daarvoor een eenmalige bijdrage aanvragen van maximaal € 1.500,- om het herstel te ondersteunen.


Voor wie is het Stimuleringsfonds?

Het stimuleringsfonds is bedoeld voor ondernemers, verenigingen en organisaties geraakt zijn door corona en na de versoepelingen van 28 april 2021 weer activiteiten zijn gaan houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan activiteiten als het opstarten van horeca, het plannen van evenementen, het organiseren van culturele of verenigingsactiviteiten.


Voor welke activiteiten kan een bijdrage aangevraagd worden?

Voor het opnieuw opstarten na corona maken ondernemers, organisaties en verenigingen eenmalige kosten. Denk hierbij onder andere aan het aanbrengen van looproutes, spatschermen en desinfectie. Maar ook het verder uit elkaar moeten zetten van tafel op terrassen of het opnieuw laten keuren van materiaal dat tijdens de coronaperiode geschorst is.


Aanvraagtermijn van 28 april t/m 31 december 2021 Een bijdrage kan aangevraagd worden voor activiteiten tussen 28 april en 31 december 2021. Ondernemers, organisaties en verenigingen kunnen dus ook met terugwerkende kracht alsnog een aanvraag indienen als zij al kosten gemaakt hebben.


Voor welke activiteiten kan geen bijdrage aangevraagd worden?

Belangrijkste voorwaarden is dat de kosten eenmalig zijn en relatie hebben met het opnieuw opstarten na de corona-lockdown. Er zijn kosten die niet in aanmerkingen komen voor een bijdrage uit het stimuleringsfonds, zoals kosten die structureel van aard zijn (bijvoorbeeld personeelskosten) of kosten die geen relatie hebben tot het opnieuw opstarten na corona.


Informatie en aanvragen

De tijdelijke subsidieregeling is te vinden op de website van de gemeente Altena en is zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk ingericht. U vindt meer informatie over het stimuleringsfonds en hoe deze aan te vragen op de website van de gemeente.

https://www.gemeentealtena.nl/subsidies-en-regelingen/stimuleringsfonds-altena-corona-2021.