Beste ondernemers, sportverenigingen, beheerders van dorpshuizen, organisatoren en kerkbesturen, 

Zoals u waarschijnlijk al vernomen heeft, gaat de samenleving weer een stukje verder open.  

Net als u zijn wij blij dat er meer mogelijkheden komen, in het bijzonder voor de horeca, evenementen en culturele sector.

Helaas zijn hier nog beperkingen aan verbonden, bijvoorbeeld wat betreft de maximale capaciteit en de openingstijden.
Wij begrijpen dat de versoepelingen niet opeens alle problemen wegnemen, maar dit is wel een fijne stap op de goede weg.

Zo zien de maatregelen er vanaf morgenvroeg 05.00 uur uit:

Horeca, evenementen en cultuur 

De horeca en culturele sector mogen weer open! Wij hebben hier samen met u naar uitgezien en zijn blij dat de sector weer open mag. 

Er gelden nog wel voorwaarden, zoals de maximale openingstijd tot 22.00 uur, het controleren van het coronatoegangsbewijs en een maximale capaciteit. Als dit voor moeilijkheden zorgt, laat het ons dan weten.  

Samen met u zoeken we naar een oplossing. 

Op deze pagina van de Rijksoverheid leest u alles over de maatregelen die gelden voor de horeca

Op deze pagina van de Rijksoverheid leest u alles over de maatregelen die gelden voor de culturele sector. 

Op deze pagina van de Rijksoverheid leest u alles over de maatregelen die gelden voor evenementen. 

Er mag weer gesport worden, met publiek. 

Het is fijn dat er weer publiek bij de wedstrijden aanwezig mag zijn. Er geldt een maximumaantal bezoekers, zie hiervoor de link hieronder. 

Voor u als sportbestuur geldt dat u een aantal maatregelen goed in acht moet nemen, waaronder het controleren van de corona toegangspas. Dat valt niet altijd mee.

Mocht u daarmee in de problemen komen, geef dat dan bij ons aan. Wellicht kunnen we hiervoor samen een oplossing bedenken. 

Op deze pagina van de Rijksoverheid leest u alles over de maatregelen die gelden voor de sport

De dorpshuizen mogen verder open 
Naast het zalengedeelte dat al open mocht, mag nu ook de horeca open.   

Wij roepen ook uw publiek op om zich aan de maatregelen te houden 

U kunt het niet alleen. Ook uw klanten of leden zijn verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen. 

Wij gaan ervan uit dat u de beperkingen die aan uw organisatie zijn opgelegd, nauwlettend opvolgt.

Wij verwachten van u dat u zich houdt aan de richtlijnen zoals de aangegeven openingstijden, de 1,5 meter regel, het dragen van een mondkapje, de controle van de CTB, het maximumaantal bezoekers per m2, en aan de hygiëne maatregelen.

Ook gaan we ervan uit dat u zo goed als mogelijk is, ventileert. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ook de huidige beperkingen zo snel als mogelijk is, worden opgeheven.

Op deze pagina van de Rijksoverheid leest u alles over de maatregelen voor ondernemers (winkels) 

Op deze pagina van de Rijksoverheid leest u alles over de maatregelen voor ondernemers (contactberoepen) 

Handhaving van landelijke regels is uitgangspunt 

Als gemeentelijke overheid staan wij achter de maatregelen die vanuit het kabinet worden uitgevaardigd.

Wij gaan uit van de kennis en expertise die daar in de breedte aanwezig is en wij hebben vertrouwen dat de moeilijke afweging die zij moeten maken, doordacht en noodzakelijk is. 

Onze toezichthouders zijn in de gemeente aanwezig. Daar waar de openbare orde in het geding komt, bij excessen of als u zich nadrukkelijk niet aan de geldende maatregelen wenst te houden, zullen wij passend optreden. 

Tot slot 

Dit is een eerste uitwerking van de maatregelen. In de loop van de komende dagen, worden meer details ingevuld. Op onze website vindt u altijd de doorverwijzingen naar de meest actuele informatie. 

Ik ben verheugd dat onze samenleving weer een beetje verder open kan. Maar u heeft het waarschijnlijk ook zelf gehoord, met deze maatregelen loopt het aantal besmettingen sowieso op.

Als we willen dat de beperkingen echt achter ons liggen, moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen en ons steentje bijdragen en de richtlijnen die nu zijn opgesteld opvolgen. 

Voor nu ben ik blij met deze stap. Met u hoop ik dat we vooruit kunnen kijken naar een open samenleving.

Met vriendelijke groet, 

Namens het gemeentebestuur, 

Egbert Lichtenberg 

Burgemeester van de gemeente Altena