BizAwards2019 awards HRes 002

ALTENA – B2B-platform Ondernemend Altena is druk met de voorbereidingen voor de derde editie van BizAwards Altena. De nominatieronde is nu gestart. Vanaf 15 september tot en met 31 december kunnen ondernemers genomineerd worden. Daarna gaat een deskundige jury, onder toezicht van de notaris, aan de slag voor de selectierondes.

Vanaf 15 september kunnen ondernemers genomineerd worden. Die periode loopt tot en met december. Gedurende die tijd kunnen collega’s, zakenpartners, medewerkers, buurmannen of - vrouwen ondernemers opgeven. Welke ondernemer (m/v) heeft zich het achterliggende jaar opvallend onderscheiden, wie innoveerde opmerkelijk, maakte een bijzondere groei door, of welke ondernemer verdient waardering voor zijn of haar MVO-beleid enzovoorts? Nomineren gaat als vanouds via www.BizAwardsAltena.nl. Op de website is tevens alle informatie te vinden rond het event dat zijn ontknoping vindt op 26 maart aanstaande.

Na de nominatieronde buigt een deskundige jury zich weer over de inzendingen. Na de long list volgt een short list met uiteindelijk twee maal drie kandidaten voor de titel “Ondernemer van het Jaar” en “ZP‘er van het Jaar”, de zelfstandige professional. De laatste categorie is nieuw. Zo wordt meer onderscheid gemaakt tussen ‘grote’ en ‘kleine’ ondernemers en kan er een betere, meer gelijkwaardige waardering plaatsvinden. In de laatste groep vallen nu ook ‘de starters’.

Datum

De derde editie van de algemene ondernemersverkiezingen in Altena van 2019 vindt plaats op donderdag 26 maart 2020 in Service Bioscoop Hollywoud in Almkerk. Dus: save the date!

Werden de eerste twee edities georganiseerd in november, nu is de feestelijke bekendmaking van de Awards verschoven naar het voorjaar. De ‘oude’ datum in november valt voor veel ondernemers in een drukke periode. De maand maart is in dat opzicht beter. Daarnaast wordt zo ook meer recht gedaan aan het evenement dat ondernemers wil waarderen over het achterliggende jaar. BizAwards Altena 2019 vindt daarom nu plaats op 26 maart 2020.

Omarmen & dragen

Wie ondernemerschap in Altena verder wil helpen, wil versterken en bijzondere ondernemers voor het voetlicht wil halen, geet BizAwards Altena support. Door samenwerking draait het vliegwiel van verbinden. Voorgaande edities werd het event omarmd door meerdere bedrijven (groter en kleiner), de gemeente en verschillende ondernemersverenigingen. Wie ook onderdeel wil zijn van een prachig evenement is van harte uitgenodigd. Met een prachtige netwerkavond in het vooruitzicht! Exposure-pakkegen zijn te vinden op www.BizAwardsAltena.nl.