In onze mooie regio rondom het Nationaal Park De Biesbosch is een prachtig landschap te zien met een grote verscheidenheid aan natuur, cultuur en historie. Een gebied waar het bruist van de initiatieven om de regio te versterken.
Het Biesbosch Streekfonds zet zich in voor het behoud en de versterking van de kernkwaliteiten van de Biesboschregio, ondersteunt allerlei initiatieven en biedt hiervoor financiële steun, mits deze projecten bijdragen aan een duurzame gebiedsontwikkeling. Sinds 2016 maakt het Beleef & Geef fonds onderdeel uit van het Biesbosch Streekfonds.
Het bestuur van het Biesbosch Streekfonds vergadert 1x per maand en bespreekt tijdens deze vergaderingen de projectaanvragen. In verband met het vertrek door verhuizing en pensionering van enkele bestuursleden zoekt het bestuur nieuwe leden, waaronder een penningmeester.

Heeft u oog voor de schoonheid van onze prachtige Biesbosch en voelt u zich betrokken bij de ontwikkeling en het behoud ervan of bent u ondernemer, recreant, natuurliefhebber in deze regio? Dan is deelname aan het bestuur van het Biesbosch Streekfonds vast iets voor u.

We bieden een fijn collegiaal bestuur, op dit moment bestaande uit 5 leden.
We kijken vol verwachting uit naar uw enthousiaste reacties.

Informatie: