Nieuwsarchief

CHIEF

Henk Schouten van Schouten Europe B.V. is oprichter en mede-initiatiefnemer van CHIEF: Centrum Hulp bij Innovatie, Educatie en Fascinatie Plantaardige Eiwitten. Een lokaal initiatief dat als doel heeft een duurzamer en gezonder eetpatroon te stimuleren door de eiwittransitie te versnellen. Lees er alles over in dit document:

maart_2019_-_Flyer_CHIEF.pdf

Espresso XL copy

ALTENA / OOSTERHOUT: Open Coffee Altena gaat de eigen streek uit en netwerkt op 12-4 in Oosterhout. Zes Open Coffee-netwerken uit de regio West-Brabant slaan de handen ineen en organiseren samen Open Coffee XL bij Rabobank Amerstreek. Daarnaast zijn er meer veranderingen bij Open Coffee Altena met de Espresso XL.

Gestart in 2013 begint het netwerkverband met Coffee als brandstof aan de zevende jaargang. Open Coffee Altena kijkt terug op 35 succesvolle edities op (bijna) evenzoveel verschillende locaties. Gezegd kan worden dat netwerken relevant is gebleken voor ondernemers binnen het Land van Heusden en Altena én daarbuiten. De focus lag al die jaren op ‘zaaien, zaaien en oogsten’ onder het motto ‘Geven is het nieuwe zakendoen’.

Nieuwe richting - In 2019 slaat open Coffee Altena een nieuwe richting in. De pilot met 5 andere netwerken op 12 april in Oosterhout is daar een voorbeeld van. Maar er is meer. Samen met drie partners, te weten Magazine Bedrijvig, de gemeente Altena en Rabobank Altena/Bommelerwaard, richt de netwerkmeeting zich meer op inhoud. De vertrouwde pitches op de rode Coffee Stip en de smaakvolle koffie op wisselende locaties blijven, maar de komende vier sessies gaat Open Coffee Altena, naast contacten leggen, vooral kennis delen. Na het welkomstwoord. Kort, puntig, pittig en boeiend. Alsof je een Espresso drinkt.

Espresso XL - Tijdens Open Coffee Altena wordt ondernemers een Espresso XL aangeboden. Anders gezegd: iedere netwerksessie krijgt een thema. Eén van bovengenoemde partners deelt vanuit die context 20 minuten kennis en kunde. Interactief en interessant. Daarmee wordt de Espresso XL vooral interessant voor de jonge ondernemers met onderwerpen als ‘Zin en onzin van netwerken’, of ‘Waarom zou je een AOV afsluiten’ of ‘Wat kan de overheid voor mij doen?’ Maar ook: ‘Hoe bouw ik aan een goede merknaam?’ Of ‘Wat moet ik met branding?’ Enzovoorts. Uiteraard zijn en blijven senior-ondernemers bij Open Coffee Altena meer dan welkom.

Alles op een rijtje:

A. De eerstvolgende Open Coffee is dus Open Coffee XL in Oosterhout op 12-4 van 09.00 uur tot 11.00 uur bij Rabobank Amerstreek. Georganiseerd door de Open Coffee-netwerken (alfabetisch)Altena, Breda, Ettenleur, Geertruidenberg-Drimmelen, Oosterhout en Waalwijk. Aanmelden (graag!) en info voor deze Open Coffee XL: www.OndernemendAltena.nl

B. De ‘eigen’ Open Coffee Altena 36.0 is op donderdag 26 september aanstaande. De Espresso XL wordt u dan aangeboden door Rabobank Altena/Bommelerwaard. De meeting begint als vanouds om 09:30 - 10.00 uur. Aanmelden (graag!), details en locaties zijn te vinden op www.OndernemendAltena.nl

De Ondernemend Altena-jaarkalender - Save the dates! 

12-04-2019: Open Coffee XL, de Regio-editie - Rabobank Amerstreek in Oosterhout

14-06-2019: Netwerkdag Ondernemend Altena - Kon. Luchtmacht Vliegbasis Volkel (ovb)

26-09-2019: Open Coffee Altena 36.0 - Espresso XL met Rabobank Altena-Bommelerwaard

21-11-2019: Open Coffee Altena 37.0 - Espresso XL met gemeente Altena

20-02-2020: Open Coffee Altena 38.0 - Espresso XL met Magazine Bedrijvig

26-03-2020: Uitreiking BizAwards Altena 2018 in Service Bioscoop Hollywoud

23-04-2020: Open Coffee Altena 39.0 - Espresso XL B2B-platform Ondernemend Altena

Sociale media klein

Het kan een geintje zijn of een ondoordachte zet. Hoe onschuldig soms bedoeld, een post op sociale media kan verstrekkende gevolgen hebben.

Veel werknemers lijken zich weinig bewust van de negatieve consequenties die hun uitlatingen met zich mee kunnen brengen. Meer dan eens leidt een uitlating op sociale media tot een ontslag met alle nare gevolgen van dien. Zo ook voor een werkneemster, laat ik haar Laura noemen, die zich op Facebook negatief had uitgelaten over haar werkgever.

Lees verder op: https://www.bvd-advocaten.nl/blogs/ontslagen-om-asociaal-mediagebruik

DGA taks

Eindelijk is er meer duidelijkheid over de ‘DGA-taks’!

Afgelopen maandag 4 maart gaf de staatssecretaris van Financiën eindelijk meer informatie over het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’. Het wetsvoorstel is ook wel bekend als de ‘DGA-taks’. Tot 1 april 2019 is het conceptwetsvoorstel onderhevig aan internetconsultatie. Toch willen wij u alvast informeren over de eerste opzet.

https://www.vannoordenneaccountants.nl/nieuws/wet-excessief-lenen-bij-eigen-vennootschap/ 

Bron: Van Noordenne Accountants

2018 12 18 Overhandiging rapport

ALMKERK / ALTENA - De toenemende inzet van arbeidsmigranten in de komende jarenbetekent een stijgende behoefte aan woonruimte binnen de nieuwe gemeente. Dit is één vande conclusies van het rapport dat dinsdagmiddag (18-12) door Samenwerkend Altena werdoverhandigd aan de drie wethouders van de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Arbeidsmigranten spelen een belangrijke rol in de regio en dragen significant bij aan hetbehoud en de versteviging van de economische positie van de regio. Daar waar vacaturesniet met werknemers uit de regio vervuld kunnen worden, vangen de arbeidsmigrantenpieken op in bijvoorbeeld de agrofoodsector en zetten zij hun technische vaardighedenstructureel in voor de maak- en onderhoudsindustrie. De toenemende inzet vanarbeidsmigranten impliceert een stijgende behoefte aan woonruimte. Het is evident datarbeidsmigranten een goed onderdak verdienen, maar er is verschil van inzicht over delocatie en het maximaal aantal mensen per object. Om een en ander nu en in de toekomst ingoede banen te leiden wordt op gemeentelijk en provinciaal niveau beleid ontwikkeld. Ookworden huisvestingsoplossingen gezocht en getoetst: twee bedrijven starten een pilot. Omde behoefte aan huisvesting te peilen zette Samenwerkend Altena een enquête op.

Het aantal bedrijven dat reageerde op de enquête is in aantal beperkt, maar in betekenisgroot: zij werken met 484 arbeidsmigranten en voorspellen een stijging met 72% in dekomende drie jaar. Duidelijk is geworden dat het inhuren van arbeidsmigranten inmiddelseen structureel karakter heeft. 50% van de arbeidsmigranten wordt ingezet voor vast werk en 50% voor project- of seizoensgebonden werk. De behoefte aan (extra) huisvesting vanarbeidsmigranten is evident.

Reactie gemeente -  Namens de drie wethouders Izak Koedoot (Woudrichem), Machiel de Gelder (Werkendam),reageert Wijnand van der Hoeven (Aalburg): 'Het rapport geeft ons twee belangrijkesignalen: allereerst dat het voor de economie van belang is dat er voldoendearbeidskrachten zijn en dat huisvesting op goede wijze geregeld wordt. Ten tweede zien wedit als een signaal vanuit een coalitie of the willing. Mensen die voorop willen lopen.'Hij vervolgt: 'Van belang is dat we ook de vraag in land- en tuinbouw (fruitoogst en anderseizoenswerk) meer inzicht krijgen. Ook is er nog geen beeld vanuit actieveuitzendorganisaties en er is nog geen beeld vanuit de kleine bedrijven. Vanuit gemeentezullen verdere stappen worden gezet in registratie en waar nodig handhaving.'

Samenwerkend Altena - Ondernemend Altena, Bedrijvenkring Altena, Altena Kennispoort en Werkendam MaritimeIndustries zijn vier verschillende ondernemers-/kennisplatforms met gemeenschappelijkeaandachtspunten. Zij bundelen hun krachten en kennis binnen het initiatief ‘SamenwerkendAltena’.Op de foto v.l.n.r. Machiel de Gelder, Izak Koedoot, Fientje Bax, Cor Spek, Jan van Helden, Karin Struijk, Wijnandvan der Hoeven

Online dienstverlening is niet meer weg te denken in de huidige tijd. Het thuisbezorgen van maaltijden, afsluiten van een hypotheek, boeken van vakanties en bestellen van producten: op steeds meer terreinen ontstaan online varianten. Net als offline-ondernemers zijn ook online-ondernemers natuurlijk gebonden aan wet- en regelgeving. Online platforms lijken zich daar niet altijd even sterk bewust van te zijn.

Bepaalde sectoren zijn gebonden aan een cao of verplicht aangesloten bij een bepaald pensioenfonds. Deze eisen gelden dan voor alle ondernemers binnen die branche. Bij dergelijke cao’s of pensioenregelingen is niet altijd even duidelijk of deze regels ook zouden gelden voor online diensten. Door de dienstverlening nét op een andere manier in te vullen dan reguliere ondernemers doen, hopen sommige online aanbieders aan bepaalde verplichtingen te ontkomen.

In een recent gevoerde procedure speelde de vraag of een online platform waarop consumenten hotels kunnen zoeken en boeken, aangesloten moet zijn bij een verplicht fonds voor de reisbranche. De online dienstverlener meende buiten de reguliere reisbranche te vallen, omdat ze niet bemiddelde maar slechts faciliteerde. De rechtbank erkende het accentverschil, maar oordeelde desondanks dat de diensten van dit platform net zo goed als bemiddeling gezien moesten worden.

Online dienstverlening biedt veel voordelen, maar het ontwijken van regels valt daar niet onder. Veel regels gelden ook gewoon voor online dienstverleners. Dat moeten zij zich dus goed realiseren!

https://www.bvd-advocaten.nl/blogs/het-verschil-tussen-online--en-offline-dienstverlening

Stichting B2B-platform Ondernemend Altena en Bedrijven Kring Altena (BKA) gingen onlangs met elkaar de zoektocht aan naar een regiobrede samenwerking met Altena 2019 in het vooruitzicht. Het spontane collectief kende twee pijlers: enthousiasme en eenvoud. Geen ingewikkelde constructies, maar enkel samenwerken waar zinvol. Niet omdat het ‘moet’, maar omdat de meerwaarde gezien wordt, samenwerken positief is en rendement oplevert.

Bij het idee haakten inmiddels vier partijen aan. Samenwerkend ALTENA is zo de optelsom van B2B-platform Ondernemend Altena, Bedrijven Kring Altena (BKA), Altena Kennispoort en Werkendam Maritime Industries (WMI).

Binnen Het Land van Heusden en Altena zijn diverse platforms van en voor ondernemers die regionaal werken, waar ieder sterk is op eigen terrein. De vier genoemde verbanden sloegen de handen ineen waardoor een breed regionaal netwerkplatform is ontstaan dat een substantiële groep lokaal / regionaal / internationaal werkende ondernemers omvat. Genoemde partijen brengen binnen het nieuwe samenwerkingsverband hun competenties in met een eenvoudige taak: vooral (blijven) doen waar je goed in bent. Met dit verschil: de eigen specialiteit wordt ook ingezet voor het collectief: Samenwerkend ALTENA.

De vier partijen worden gekoppeld door een periodiek overleg met de vier voorzitters / afgevaardigden. Vanuit dat ontmoetingsmoment communiceert ieder met de eigen achterban c.q. netwerk op momenten wanneer dat gewenst is. Het platform van 4 is tevens het aanspreekpunt voor de overheid en anderen.

Concreet - Ondernemend Altena, BKA, Altena Kennispoort en WMI (samen dus Samenwerkend ALTENA) begonnen hun samenwerking met het uitzetten van een ondernemersenquête rond arbeidsmigratie in de regio. Het tweede actiepunt is het Ondernemershuis voor Altena. Ook bij dit onderwerp werd inmiddels aangehaakt.

Samenwerken - Samenwerkend ALTENA is een collectief van ‘dichtbij’, van ondernemers voor ondernemers. Wie als ondernemersgroep wil participeren in het groeimodel van Samenwerkend ALTENA is welkom. Niet omdat het ‘moet’, maar omdat de meerwaarde gezien én positief gesteund wordt.

Eenvoudig in contact komen met andere leden en je met een druk op de knop aanmelden voor een event?

Dat kan nu met de Businessapp van BKA!
Deze is te downloaden via de appstore of Google Play.

Maar voordat dit mogelijk is hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens te delen in onze app.

Stuurt u ons een e-mail met daarin uw toestemming?

Hartelijk dank voor uw moeite!

Beste BKA leden,

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
Dat geldt ook van en voor bestuursfuncties.

Sinds begin 2000 was ik bestuurslid van de BKA waarvan vanaf 2012 als voorzitter.
Als ik terugkijk waren het enerverende en mooie jaren.
Ik heb dan ook met heel veel elan energie gestoken in dit waardevolle netwerk met prachtige bedrijven.
En met elkaar hebben we de BKA een gezicht kunnen geven in de regio.

1 januari 2019 zullen de 3 gemeenten zijn gefuseerd tot 1 gemeente Altena.
Dan is het wat mij betreft ook een mooi moment om het stokje als voorzitter over te dragen.
Een nieuwe voorzitter geeft weer nieuwe kansen en ook vers bloed om de BKA nog meer tot uiting te laten komen tijdens Kennis en Ontmoeting sessies.
Een nieuwe voorzitter bundelt krachten voor een beter ondernemersklimaat door beleidsvoornemens, besluiten en regelgeving positief te beïnvloeden.

We zijn dan ook op zoek naar een nieuwe voorzitter die:
- Een aantal uren per week beschikbaar heeft.
- Het waardevol vindt om het gezicht van de BKA te zijn.
- Verder wil bouwen aan het Ondernemershuis.
- Sparringpartner wil zijn voor de BKA en gemeente namens de bedrijven uit Altena.
- Wil bouwen aan een verdere uitbreiding van het netwerk.

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar info@bka-altena.nl.

Met vriendelijke groet,
Jan van Helden