Nuac Accountants richt zich op het midden en kleinbedrijf en vrije beroepen.Tot de cliëntenkring van Nuac Accountants behoren ondernemingen in vele sectoren, bijvoorbeeld binnenscheepvaart, wegtransport, detailhandel, dienstverlening, bouwbedrijven etc. De pijler waarop de dienstverlening van Nuac Accountants is gebaseerd is persoonlijke betrokkenheid. Cliënten hebben bij ons een vaste contactpersoon, die weet wat in hun onderneming speelt, en daardoor kan meedenken met de ondernemer.