Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is de Algemene Ledenvergadering uitgesteld. Nadere informatie volgt.

De Algemene Ledenvergadering van BKA is uitgesteld vanwege de hierboven genoemde maatregelen.

Agenda Algemene Ledenvergadering

  • Welkom door Machiel Mol
  • Vaststellen notulen vorige vergadering
  • Bestuurszaken 
  • Financiële zaken
  • Statutenwijziging
  • Rondvraag