Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is de Algemene Ledenvergadering uitgesteld. Nadere informatie volgt.

De Algemene Ledenvergadering van BKA op donderdag 15 oktober, is uitgesteld vanwege de hierboven genoemde maatregelen.

Agenda Algemene Ledenvergadering

  • Welkom door Machiel Mol
  • Vaststellen notulen vorige vergadering
  • Bestuurszaken 
  • Financiële zaken
  • Statutenwijziging
  • Rondvraag